Интернет-магазин «Bookovka» +380980543003;+38(044)333-6783;+38(099)109-3003;+38(073)053-3003 online@bookovka.com.ua
Киев ул.Тампере, 5
#229180
229180

Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів заочного відділення

Автор: В.П. Сімонок

10 Товары

Наличие: На складе

Посмотреть все характеристики ↓
Головна мета дисципліни «Англійська мова» полягає у формуванні комунікативних компетенцій у студентів – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній і писемн... далее->

Больше информации

70 грн.

Почему такая цена?

- +

Полное описание

Головна мета дисципліни «Англійська мова» полягає у формуванні комунікативних компетенцій у студентів – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній і писемній формі в межах професійної сфери. Основним завданням студентів є оволодіння знаннями фахової терміносистеми і набуття вмінь використовувати вузькоспеціалізовану лексику для виконання навчальних професійно-орієнтованих завдань. У збірці завдань, призначених для студентів-юристів заочного та вечір нього відділення, запропоновано матеріали для аудиторної та самостійної роботи за темами «Legal Systems», «Legal Profession», «Criminal Law», «Civil Law». Враховуючи програмні та методичні вимоги, укладачі намагалися забезпечити сучасний навчальний матеріал, послуговуючись при цьому новітніми методичними роботами американських та британських учених.

ФИО Автора В.П. Сімонок
Переплет Мягкая обложка
Кол-во страниц 88
Написать отзыв
Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів заочного відділення

Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів заочного відділення

Мой отзыв

Товары из этой категории:

 • Аграрне право (Гриф МОН України)

  У підручнику стисло викладено

  У підручнику стисло викладено питання повного курсу аграрного права, висвітлено предмет аграрного права, методи правового регулювання аграрних відносин, принцип...

  220 грн.
  Код предмета:229141 На складе
 • Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в

  У підручнику розглянуто питання про

  У підручнику розглянуто питання про обіг вогнепальної зброї в Україні, розкрито зміст сучасного поняття вогнепальної зброї, подано класифікацію зброї та описано...

  160 грн.
  Код предмета:229142 На складе
 • Господарське право. Практикум

  У практикумі щодо кожної із 54 тем

  У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та...

  350 грн.
  Код предмета:229143 На складе
 • Запобігання корупції (Ювілейна серія НЮУ 215 років)

  У підручнику сформовано знання про

  У підручнику сформовано знання про основні положення державної антикорупційної політики та законодавства у сфері протидії корупції, соціально-правову характерис...

  220 грн.
  Код предмета:229144 На складе
 • Країнознавство (Ювілейна серія НЮУ 215 років)

  Підручник підготовлено відповідно до

  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з «Країнознавства» на основі розгляду теоретичних проблем країнознавства та характеристики окремих краї...

  250 грн.
  Код предмета:229145 На складе
 • Криміналістика. У двох томах. Том 1 (Ювілейна серія

  У першому томі підручника викладено

  У першому томі підручника викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, висвітлено питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміс...

  230 грн.
  Код предмета:229146 На складе
 • Криміналістика. У двох томах. Том 2 (Ювілейна серія

  У другому томі підручника викладено

  У другому томі підручника викладено зміст криміналістичної методики розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних за...

  180 грн.
  Код предмета:229147 На складе
 • Кримінальний процес

  Підручник підготовлено кафедрою

  Підручник підготовлено кафедрою кримінального процесу та кафедрою кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університет...

  260 грн.
  Код предмета:229148 На складе
 • Кримінологія (Гриф МОН України)

  У підручнику, підготовленому

  У підручнику, підготовленому науковцями ВНЗ «Національна академія управління», Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Академії Державної ...

  310 грн.
  Код предмета:229149 На складе
 • Методологія наукових досліджень (Ювілейна серія НЮУ

  У підручнику висвітлені теоретичні

  У підручнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень,а також розг...

  290 грн.
  Код предмета:229150 На складе
 • Міжнародне публічне право. Том 1. Основи теорії. У

  У томі 1 підручника з позицій

  У томі 1 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI століття висвітлено загальнотеоретичні питання міжнародного права, історія його становлення,...

  290 грн.
  Fast
  Код предмета:229151 В наличии
 • Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі. У

  У томі 2 підручника з позицій

  У томі 2 підручника з позицій сучасної науки міжнародного права ХХI ст. викладені актуальні питання становлення та сучасного стану розвитку і функціонування осн...

  390 грн.
  Fast
  Код предмета:229152 В наличии
 • Муніципальне право

  У підручнику системно викладені

  У підручнику системно викладені основні теми за вузівською програмою навчального курсу «Муніципальне право». Розглядаються предмет, метод, система муніципальног...

  300 грн.
  Код предмета:229153 На складе
 • Нотаріат (Ювілейна серія НЮУ 215 років)

  У підручнику на підставі чинного

  У підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної доктрини нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми нотаріату і но...

  290 грн.
  Код предмета:229154 На складе
 • Пенсійне забезпечення (Гриф МОН України).

  Підручник підготовлено відповідно до

  Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юри...

  170 грн.
  Код предмета:229155 На складе
 • Податкове право України

  У підручнику на основі системного

  У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного зак...

  220 грн.
  Код предмета:229156 На складе
 • Податкове право України (Ювілейна серія НЮУ 215

  У підручнику на основі системного

  У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного зак...

  240 грн.
  Код предмета:229157 На складе
 • Політологія.(Гриф МОН України).

  Підручник розкриває зміст сучасної

  Підручник розкриває зміст сучасної політичної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції п...

  220 грн.
  Код предмета:229158 На складе
 • Право Європейського Союзу. Видання дев'яте, змінене і

  Підручник «Право Європейського

  Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно викладені найбільш важлив...

  250 грн.
  Код предмета:229159 На складе
 • Право соціального забезпечення (Ювілейна серія НЮУ

  Підручник підготовлено відповідно до

  Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юри...

  220 грн.
  Код предмета:229160 На складе
 • Судова медицина та судова психіатрія

  У підручнику висвітлюються питання

  У підручнику висвітлюються питання судової медицини та судової психіатрії, що виникають у правовій практиці. У розділі І «Судова медицина» розглянуто питання та...

  325 грн.
  Код предмета:229162 На складе
 • Трудове право. Третє видання, перероблене і доповнене

  Підручник підготовлено відповідно до

  Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юри...

  280 грн.
  Код предмета:229163 На складе
 • Трудове право. Друге видання, перероблене і

  Підручник підготовлено відповідно до

  Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандартуколективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національногоюриди...

  250 грн.
  Код предмета:229164 На складе
 • Філософія права (гриф МОН України)

  Підручник присвячено філософії

  Підручник присвячено філософії права. У ньому висвітлюються зміст, призначення та історичний розвиток філософії права, а також її основні проблеми: правова онто...

  130 грн.
  Код предмета:229165 На складе
 • Філософія (Гриф МОН України)

  У підручнику висвітлено предмет

  У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції, показано її роль і значення в житті суспільства. Охарактеризовано історію розвитку філософської д...

  200 грн.
  Код предмета:229166 На складе
 • Фінансове право (Ювілейна серія НЮУ 215 років)

  У підручнику розкрито зміст основних

  У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права. Для ст...

  230 грн.
  Fast
  Код предмета:229167 В наличии
 • Юридична відповідальність за корупційні

  У підручнику представлено у

  У підручнику представлено у систематизованому вигляді матеріал, що пропонується студентам для опанування дисципліни «Відповідальність за корупційні правопорушен...

  280 грн.
  Код предмета:229168 На складе
 • Юридична психологія (Ювілейна серія НЮУ 215 років)

  Пропонований підручник охоплює

  Пропонований підручник охоплює розгляд найбільш важливих питань щодо загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі «люд...

  190 грн.
  Код предмета:229169 На складе
 • ACADEMIC ENGLISH FOR PHD RESEARCHERS

  У навчальному посібнику надано

  У навчальному посібнику надано теоретичний і практичний матеріал для ознайомлення з основними особливостями стилістики та жанрової організації сучасного англомо...

  90 грн.
  Код предмета:229170 На складе
 • Legal path. Навчально-практичний посібник

  Навчально-практичний посібник

  Навчально-практичний посібник спрямований на формування іншомовної компетентності студентів для здійснення ефективного професійного усного і письмового спілкува...

  90 грн.
  Код предмета:229171 На складе
Вперед Назад
Перечень